سرزمین آریایی از دو قوم بوجود آمده:


1- مادها

2-پارت ها به همین دلیل، مشکلات این سرزمین یا


 از طریق مادی حل میشود و یا از طریق پارتی...!بعد از ان نیز مردم سه گروه شدند:


1-اشکانیان: آنانکه درمراسم عزادارى شرکت میکنند و اشک میریزند!

2. سامانیان: آنانکه میلیاردى بردند، خوردند و سر و سامان گرفتند !

 3. صفویان : که همیشه درصف مرغ ، تخم مرغ ، بنزین، گاز و غیره هستند !!!

تا تحلیل تاریخی بعدی بدرودطبقه بندی: طنز،

تاریخ : دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 | 12:31 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات