اگـه دیـدی تـو یخچـال چنـدتا چیــز کنــار هـم مـرتـب شــدن ،
مطمعن باش
￿
.

.
.
یه چیـز خـوشمـــزه پشتشـون قـایـم شـــده
.
دیدم که میگمــــا!!!!طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: اگه دیدی، یخچال، چندتاچیز، کنارهم، چیده شدن،

تاریخ : سه شنبه 31 فروردین 1395 | 03:59 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
دیـروز دیـدم دختـر همـسایمـــون ، یـه روزنـامـــه چـسبــــونـده روی صـفحــه کـیلـومتـــر مـاشینــش...
.
بهـش گـفتــــم ایـن روزنـامـه جـریـانـش چـیه؟
￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿

میگـــه: میخـوام ایـن دوربیـنای تـو جـاده نفهمــن سـرعتــم چنــدتـاست!!
￿

￿هــزار بار گفتـم ازدواج فامیلــی نکنیــد!!!!
بیـا اینـــم حـاصلــش!طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: دختر همسایمون، روزنامه، صفحه کیلومتر، دوربین، صدبار گفتم ازدواج فامیلی نکنید،

تاریخ : سه شنبه 31 فروردین 1395 | 03:57 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
زنــدگـی مـثل نـقاشیــــه
.
.
.

.منتهــا 
زنـدگـی اروپـایی هـا و آمـریکـایـی هـا رو داویـنچــــــی کـشیـــده 
زنـدگـــی مـارو عـاطفـــه غــلامـی ۶ سـالـه از دوقوز آباد!!!!!!طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: زندگی، مثل نقاشیه، زندگی اروپایی ها، داوینچی،

تاریخ : سه شنبه 31 فروردین 1395 | 03:47 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
غـیـرت این نیسـت کـه وقتـی یکـی به خـانـومـت نـگاه کـرد دعـوا راه بنـدازی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
غـیرت اینــه براش یـه مـاشیــن شـاسـی بلنـــد بخــــری کـه کسـی قـدش نـرسـه بهــش نـگاه کنـه
.
مـگـــه نــــه خــانـــــومـا!!!طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: غیرت، این نیست، یکی، خانومت، نگاه کرد،

تاریخ : سه شنبه 31 فروردین 1395 | 10:42 ق.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
آرایشــگاه محــل مـا، رو در و دیوارش پر عکـــس دیـویـد بکهـام و کـریستیـن رونـالــدو و فـرنانـدوتـورسو انـریکــه هســــت...
￿

￿

￿
￿
نمیـدونم چــرا منـــکه میـشینـــم ، مـــوهـامــو مــدل نقـــی تـو پـایتخـــــت میـــزنـه!!!!طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: آرایشگاه، محل ما، در و دیواراش،

تاریخ : سه شنبه 31 فروردین 1395 | 10:41 ق.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
ایــن مجـــری هـای BBC چقــدر صـمیمـــی ان بـا هـم 
.
.
.

.
.
.
.
.
جــلوی دوربـین همـــدیـگه رو با اســــم کـوچیــک صـــدا میــــزنن.
مثـــل ایـن میمــــونـه وســــط اخبــار شبکـــه دو ، حیـــاتــی بگـــه نظــــر تـو چیـــه جعفــــــــر؟!؟!طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: مجری های، BBc، صمیمی ان، جلوی دوربین، اسم کوچیک،

تاریخ : سه شنبه 31 فروردین 1395 | 10:37 ق.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
مــورچــه هـا جـــــوری تـو یـه خـــط حـــرکـت مـیکـنن
￿
￿
.
￿
.
.
.
.
قـشنــــگ معـلــــــومــه جـــرائـم راننــــدگــی اونـارو هـــم گــــرون کـــردن!طبقه بندی: جوک،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 10:02 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ : ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ؟ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡﺳﻘﻒ ﮔﻔﺖ : ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ!ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﻔﺖ : ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ!ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ : ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ!ﺁﻳﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ : ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﻴﻨﺪﻳﺶ!ﺗﻘﻮﻳﻢ ﮔﻔﺖ : ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺵ!ﺩﺭ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻳﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫُﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ!ﺯﻣﻴﻦ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺗﻨﯽ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻛﻦ!ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ، ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﻔﺖ : ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ !هر چی فکر کردم دیدم تختخواب از همه منطقی تره........................طبقه بندی: جوک،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 10:00 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
آقـا یـکی بیـاد ایـن فامیـلای مـارو تـوجـیح کـنه 
￿کـــه عـید تمـــوم شـده 
￿
￿
￿
￿
￿
￿
.
هـنـــوز دارن میــــان ....!!!!طبقه بندی: جوک،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 09:58 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
یـه قـانـــون هـم هســـــت کـه هـمیشـــه بهـتـــریـن قـسمــــت آهنــــــگ یـکــــی بـایــد حــــــرف بـزنـــه 
.
.
.
.
.
.
.
.
حـتـــی اگــه کســـی پـیشــــت نـباشــه یکــــی تـــو ذهـنـت حـــرف میـــــــزنـه مـشغـــــولـت مـیکنــــــه!"طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: قانون، هم هست، بهتربن، قسمت، آهنگ،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 06:46 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
بـه دخـتــــره میگـــــم داری چـیکـار میکنـــــی ؟ 
میگـه دارم گـریـه مـیکنـــــم !
مـیگــم خـونـوادت بـا صـــدات بـیدار شن ببیـنن گــریـه میکنــــی چــــی؟؟
بـرگشتـــه میگــــه نـه 
هنـــــدزفـری گــــذاشتـــم!!!
.

.
.

.
.
.

مــا چــــرا تــو خـونمـــــون اسـیــــــد نـداریـم؟!؟!؟طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: دختره، چیکار میکنی، گریه میکنم، هندزفری، چرا ما تو خونه اسید نداریم،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 06:45 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
یـارو مکعـــب روبیـــــک رو زیــر پنــــج ثـانیــــه حـل میکنـــه 
.
.
.
.
.اونوخ من وقتـی از خــواب بیـــدار میشـــم تـا یـه ربـــع دنبـال دســت هـام میگــــردمطبقه بندی: جوک،
برچسب ها: یارو، مکعب روبیک، زیر پنج ثانیه، حل میکنه،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 06:43 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
.
رفته بودم مجلس عقد یکی از رفقام ،
خانواده ی داماد میگفتن :
نون و پنیر آوردیم ؛ دخترتونو بردیم …!
خانواده ی عروس با خوشحالی میگفتن :
نون و پنیر ارزونی تون ؛ ترشی چپوندیم بهتون 
.
.
طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: مجلس عقد، خانواده، داماد، نون و پنیر، آوردیم، ترشی چپوندیم، بهتون،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 01:43 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
بابای من هر چند وقت یبار همینجوری وقتی همه نشستن
یهو به یکی میگه یه لیوان آب بیار
که ببینه هنوزم تو خونه حساب میبریم ازش یا نه 
.
طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: بابای من، هر پند وقت یکبار، به یکی، یه لیوان آب، هنوز ازش، حساب،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 01:41 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات
یخچال خونمون موقع روشن شدن جوری صدا میده
انگار یخای قطب شمال کار اینه !
عنتر حالا درشو باز میکنی
پشه ها توش دارن آفتاب میگیرن !
.
طبقه بندی: جوک،
برچسب ها: یخچال، خونمون، صدا، یخ های قطب، پشه، توش آفتاب میگیرن،

تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1395 | 01:39 ب.ظ | نویسنده : نیکا بزرافشان | نظرات

تعداد کل صفحات : 19 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...